ACCIDENTES DE TRABALLO

  • Reclamación de indemnizacións derivadas de accidente de traballo por danos e perdas: por incapacidades, lesións e secuelas, falecementos, prexuízos económicos,..

  • Reclamación de indemnizacións pactadas en convenio colectivo.

  • Defensa e intervención ante xurisdicción administrativa, laboral, penal e civil.

  • Defensa e reclamación de toda clase de prestacións derivadas de accidente de traballo: invalideces, recargo de prestacións por falta de medidas de seguridade…