CONTRATACIÓN LABORAL

  • Asesoramento integral na contratación laboral, bonificacións e exencións

  • Planificación da xubilación: pensións e plans de pensións.

  • Defensa ante Inspeccións laborais e sancións

  • Asesoramento e Defensa en materia de Prevención de riscos laborais e sancións.