DEREITO DE FAMILIA

  • Matrimonios, parellas de feito: Pactos matrimoniais.
  • Separacións, Divorcios.
  • Liquidación de sociedades de gananciais.
  • Adopcións, paternidade, reclamación de alimentos.
  • Incapacitacións civís, nomeamento de titor, declaración de ausencia, etc.