DEREITO PENAL

  • Asistenza a detidos, declaracións en calidade de imputados ante Xulgado por toda clase de delictos.

  • Xuízos de Faltas; denuncias e intervención en xuízo en defensa e acusación.

  • Formulación de toda clase de denuncias e querelas.

  • Defensa e acusación particular en Delictos contra a persoa: lesións, homicidio, etc.

  • Defensa e acusación particular en Delictos contra o patrimonio: roubo, hurto, daños, etc.

  • Defensa e acusación particular en Delictos contra a seguridade do tráfico: alcoholemias, exceso de velocidade, conducción sen carné, desobediencia á autoridade, conducción temeraria e omisión do deber de socorro. Contra a salud pública.

  • Defensa e acusación particular en Defensa e acusación particular en Delictos de violencia de xénero e doméstica.