DESPIDOS

  • Asesoramento e defensa xurídica tanto de empresas como de traballadores en todo tipo de despidos:

    • Despidos por causas obxectivas (económicas, técnicas e organizativas: redacción cartas, intervención en conciliación ante SMAC, defensa xudicial…).

    • Despidos disciplinarios: apertura de expedientes, redacción cartas, intervención en conciliación ante SMAC, defensa xudicial,…

  • Formulación e asesoramento en expedientes de regulación de emprego (ERES); intervención en todo o proceso: preparación e formulación de solicitude e documentos, redacción actas, reunións e negociacións con traballadores e sindicatos, ante inspección, defensa xudicial sobre impugnación de resolución fin expediente.