HERDANZAS E SUCESIÓNS

  • Asesoramento para ordear testamentos.
  • Divisións de herdanza.
  • Redacción de cadernos particionales.
  • Defensa xudicial dos lexítimos dereitos dos herdeiros: legados, lexítimas, etc.
  • Contratos vitalicios segundo a Lei de Dereito Civil de Galicia.