INSOLVENCIAS

  • Reclamación créditos salariais e indemnizacións ante Xuíz concursal: comunicación e recoñecemento de créditos e tramitación do procedemento.

  • Reclamación ante Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no caso de insolvencia de empresa, por cantidades e indemnizacións recoñecidas en proceso concursal

  • Reclamación xudicial de toda clase de créditos salariais e indemnizacións ante Xuíz do Social, e no caso de insolvencia empresarial, posteriores trámites de execución de sentenza e embargo de bens, e no seu caso posterior reclamación al FOGASA.

  • Defensa xudicial de toda clase de reclamacións ante o Xulgado do Mercantil.

  • Concurso de acredores: formulando solicitude de concurso por causa de insolvencia e intervención en todo o proceso concursal,