XURISDICIÓN SOCIAL

  • Asesoramiento xurídico-laboral integral de empresas e particulares.

  • Defensa e intervención letrada en toda clase de procedementos xudiciais laborais seguidos ante a xurisdicción social.

  • Defensa e intervención letrada en toda clase de actos de conciliación ante o Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).