OUTROS TRÁMITES

  • Redacción de minutas para outorgamento de toda clase de escrituras e documentos notariais.

  • Actuacións ante a Xerencia do CATASTRO instando cambio de titularidades de inmobles, alegacións, reclamacións situación, titularidade o cabida de fincas.

  • Mediación titulada en materias civil e mercantil.