PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO

  • Tramitación de indemnizacións por neglixencias médicas ante o Sergas.

  • Outras reclamacións por responsabilidade patrimonial da Administración.

  • Tramitación de todo tipo de solicitudes ante a Administración Central, Autonómica e Local.

  • Recursos administrativos.

  • Recursos contencioso-administrativos en vía xudicial.