PROPIEDADE HORIZONTAL

  • Asesoramento xurídico integral na constitución e posterior funcionamento de comunidades.
  • Reclamación e impugnación de acordos.
  • Reclamación de instalacións (antenas, ascensores, etc.).
  • Reclamacións a propietarios morosos.
  • Reclamación por danos ou actividades molestas.
  • Reclamación por obras ou reformas.