RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS NA CONSTRUCIÓN

  • Defectos no inmoble: ruina, defectos constructivos.
  • Responsabilidade civil de arquitectos, aparelladores, promotores, etc.