SEGURIDADE SOCIAL E SERGAS

  • Solicitude de toda clase de prestacións e pensións ante a Seguridade: xubilación, invalidez permanente, viuvedade, orfandade, a favor de familiares.

  • Reclamación ante Xulgado do Social fronte a resolucións denegatorias de invalidez permanente: parcial, total para la profesión habitual, absoluta para todo tipo de trabajo.

  • Impugnacións de altas médicas SERGAS e INSS.