SEGUROS

  • Reclamación coberturas e contratos ante aseguradoras e bancos.

  • Estudo e interpretación do contrato de seguro

  • Defensa e reclamación de sinistros de vida, accidentes, incendios, danos na circulación, etc.