Servizos

FAMILIA: Divorcio, separación, ruptura de parella de feito, visitas e pensións alimenticias fillos, incapacidades. Herdanzas, división, testamentos, liquidación imposto de sucesións.

BANCARIO, Dereito bancario: reclamacións por preferentes, intereses abusivos, execucións hipotecarias.

CONSUMIDORES E USUARIOS: Protección de consumidores e usuarios, fronte a compañías telefónicas, vendas, suministros, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS: danos, reclamacións a morosos, construtores.

RECLAMACIÓNS POR DANOS: Persoais: de accidentes de tráfico, outras neglixencias, e danos materiais na propiedade privada.